Kurt Nilsson (Sweden, Ruotsi)
Kennel Nallelandets

http://www.grans.naturbruksgymn.se/DesktopModules/DnnIT_GAB49/GAB49RealImage.aspx?itemid=38&moduleid=435

I was born in Boden in the north of Sweden 1955.
Since 1980 I work as a teacher at Grans College of Agriculture.

 

I grew up with hunting dogs as Hamiltonstövare which my grandfather bred and in my home we had Smålandsstövare.

 

1970 I bought my first dog, a Newfoundland’s bitch. 1975 I bred my first litter with the prefix Nallelandets and now it has been nine generations.
With my wife the first Bearded Collie came into the kennel 1989.

 

I have had different commissions in breed clubs, in the local kennel club and I have been member in the education comity in Swedish kennel club.

 

1987 was the year I become authorized judge on my first breeds, Newfoundlands, Bernerse Mountain Dog and Saint Bernhard. My first FCI groups were group 2 and 5.
In September 2006 I was authorized as an all-breed judge.

 

I have judged in Scandinavia, several European countries, Australia, South Korea, Singapore and China.

 

Best regards
Kurt Nilsson

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hei,

Synnyin Bodenissa, Pohjois-Ruotsissa 1955.
Vuodesta 1980 lähtien olen toiminut opettajana Gransin maatalousoppilaitoksessa.

Nuoruusvuoteni olen viettänyt Smålandsstövarissä, metsästyskoirien parissa kuten esim. hamiltoninajokoiran, joita isoisäni kasvatti.

 

1970 ostin ensimmäisen koiran, newfoundlandin nartun. 1975 kasvatin ensimmäisen pentueen kennelnimellä Nallelandets ja sen jälkeen olemme kasvattaneet 9 pentuetta.

 

Yhdessä vaimoni kanssa hankimme kenneliin ensimmäisen partacollien vuonna 1989.

Olen ollut jäsenenä eri rotuyhdistysten toimikunnissa, paikallisessa yhdistyksessä  ja olen ollut jäsenenä Ruotsin kennelliiton koulutustoimikunnassa.

 

1987 oli vuosi jolloin sain arvosteluoikeudet seuraaviin rotuihin; newfoundlandinkoira, berninpaimenkoira ja bernhardinkoira.Ensimmäiset kaikkien rotujen arvosteluoikeudet sain  FCI -roturyhmiin 2 ja 5.

Syyskuussa 2006 sain oikeudet toimia FCI:n kaikkien rotujen tuomarina.

 

Olen toiminut arvostelutuomarina Skandinaviassa, useissa Euroopan maissa, Australiassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Kiinassa.

 

Terveisin

Kurt Nilsson