Vlastislav Vojtek - Slovakia
Kennel GANDAMAK

 

 

I bought my first hound ever in 1974. It was an Afghan Hound bitch already from Slovak breeding. In the times of communism conditions for breeding were much curtailed. We could travel only to Hungary and Poland. Other European countries were for people from Czechoslovakia inaccessible. In 1978 the first litter with which we started the GANDAMAK breeding was born.

 

For breeding we used only our own bitches, and from those only the best ones. Still under the communism regime, we used studs whose owners we could persuade to undergo all the bureaucracy in order to get admission to enter Slovakia. These were owners of the dogs Shareenka Sunwarrior from England, Fangio al Ghazi from West Berlin, El Kaira's Egyptian Moon Dust from Germany, and Risa Chan's Imgur from Austria.

 

The breeding conditions changed distinctly after the  communism regime fell. We could travel. Our horizons in the Afghan Hound breed have broadened. And in particular and most importantly, we could travel to some larger shows where we could see more Afghans than in our country.


We do not breed many litters in our kennel, but we strive for maintaining the quality. To summarize it; in our kennel we have bred 85 International Champions and 420 national champions from 32 countries around the world.

 

 

 

Then our dogs won titles:

World Winner 1995, 1996, 2006 & 2015
Vice World Winner 1996, 2003 & 2010
Junior World Winner 2000 & 2015
Veteran World Winner 2009 & 2012
Europa Winner 1993, 2003, 2005, 2007, 2012 & 2013
Slovak Champion of Champions 1996, 1999, 2001, 2003 & 2006.
Czech Champion of Champions
Hungarian Champion of Champions
My career as a judge started in 1980 when I started with judging Afghan Hounds. Then in 1985 I became a judge for the whole FCI Group 10. Since 2000 I have started to extend my judging scope to other breeds. So, to this day I am
judging the following breeds:

 

Group 1. Bearded Collie , Border Collie , Welsh Corgi Cardigan , Welsh Corgi Pembroke
Group 2. Doberman, Rottweiler, Pincher, Zwergpincher
Group 5. Alaskan Malamute, American Akita, Basenji, Cirneco dell´Etna, Pharaoh Hound, Perro Sin Pello Del Peru, Podenco Ibizenco, Podenco Portugues, Podenco Canario, Samoyed, Shiba, Siberian Husky
Group 6. Dalmatian, Rhodesian Ridgeback
Group 7. Hungarian Wire-haired Pointing Dog, Hungarian Short-haired Pointing Dog
Group 9. Chinese Crested Dog
Group 10. all


I have judged in England, Dubai, Scandinavia, South Africa, Israel, USA, Australia and Russia, and practically all over the Europe. I had the honour to judge at two world dog shows – in Poland in 2006 and in France in 2011, and the World Champion of Champions for the anniversary 100 year of the FCI in Brussel-Belgium in 2011.


I am honoured by invitation and am looking forward to judging World dog show 2018.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vlastislav Vojtek


Ostin ensimmäisen koirani vuonna 1974. Se oli afgaaninvinttikoira narttu, jonka vanhemmat olivat Slovakiasta. Kommunismin aikoihin jalostustoimintaa rajoitettiin paljon. Niihin aikoihin maita joihin oli mahdollista matkustaa olivat vain Unkari ja Puola. Muihin Euroopan maihin silloisesta Tsekkoslovakiasta ei voinut matkustaa. Kasvatustyö kennelnimellä GANDAMAK käynnistyi vuonna 1978 jolloin ensimmäinen pentue syntyi.


Jalostukseen käytimme vain omia narttuja, ja niistäkin vain parhaita. Kaikista kommunismin rajoitteista huolimatta teimme yhteistyötä maan rajojen ulkopuolella olevien kasvattajien kanssa, joiden kanssa kyettiin selviytymään kaikesta kasvatukseen liittyvästä byrokratiasta. Nämä kasvattajien koirat olivat nimeltään Shareenka Sunwarrior Englannista, Fangio al Ghazi Länsi-Berliinistä, El Kaira Egyptistä, Moon Dust Saksasta, ja Risa Chan Imgur Itävallasta.


Kasvattamisen olosuhteet muuttuivat selvästi kommunismin jälkeen. Saimme matkustaa. Tämä mahdollisti laajentaa näkemystä afgaaninvinttikoira rodusta. Mikä tärkeintä, pystyimme matkustamaan joihinkin suurempiiin näyttelyihin, joissa oli mahdollista nähdä enemmän afganinvinttikoiria kuin maassamme.


Emme kasvata montaa pentuetta kennelissämme, mutta pyrimme laadun ylläpitämiseen. Yhteenvetona; olemme kasvattaneet 85 kansainvälistä muotovaliota ja 420 kansallista muotovaliota - 32 eri maassa ympäri maailmaa.


Muita titteleitä:
Maailman Voittaja 1995, 1996, 2006 ja 2015
Vice World Winner 1996 2003 & 2010
Juniori Maailman Voittaja 2000 & 2015
Veteraani Maailman Voittaja 2009 & 2012
Euroopan Voittaja 1993 2003, 2005, 2007, 2012 ja 2013
Slovakian Champion of Champions 1996, 1999, 2001, 2003 ja 2006.
Tsekin Champion of Champions
Unkarin Champion of Champions


Urani tuomarina alkoi vuonna 1980, kun sain oikeuden arvostella afgaaninvinttikoirat. Vuonna 1985 sain tuomarioikeudet koko FCI ryhmään 10. Vuodesta 2000 olen laajentanut arvosteluoikeuksia myös muihin roturyhmiin/rotuihin. Joten tähän päivään mennessä minulla on arvosteluoikeudet seuraaviin roduihin;

Ryhmä 1. partacollie, bordercollie, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke
Ryhmä 2. dobermanni, rottweiler, pinseri, kääpiöpinseri
Ryhmä 5. alaskanmalamuutti, amerikanakita, basenji, cirneco dell'etna, faaraokoira, perunkarvattomatkoirat, portugalinpodengot,
ibizanpodencot, samojedinkoira, shiba,
siperianhusky
Ryhmä 6. dalmatiankoira, rhodesiankoira
Ryhmä 7. viszlat
Ryhmä 9. kiinanharjakoira
Ryhmä 10. kaikki


Olen arvostellut Englannissa, Dubaissa, Skandinaviassa, Etelä-Afrikassa, Israelissa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Venäjällä ja käytännössä koko Euroopassa. Minulla on ollut kunnia tuomaroida kahdessa Maailman Voittaja näyttelyssä - Puolassa vuonna 2006 ja Ranskassa vuonna 2011 sekä FCI Champion of Champions 100 vuotis juhlanäyttely Brysselissä, Belgiassa vuonna 2011.


Olen ylpeä saamastani kutsusta toimia ulkomuototuomarina Maailman Voittaja 2018 näyttelyssä. Odotan sitä innolla.


Vlastislav Vojtek